Invent HYPERCLASSIC®

Invent HYPERCLASSIC®  HCM sekoittimen kehittämisen lähtökohtana on ollut täydellisen sekoittimen määrittäminen.

 • Kiintoaineksen laskeutumisen ehkäisy
 • Homogeenisen seoksen aikaansaaminen
 • Turbulenssien välttäminen nesteen pinnalla
 • Leikkausvoimien minimointi -> pieni energiankulutus
 • Oikovirtausten välttäminen
 • Ei kerää roskia kiinni sekoitinrakenteeseen

Invent tuotekehityksen lopputuloksena syntyi tuhansissa asennuksissa koeteltu hyperbloid- runkoinen sekoitin. Invent HCM soveltuu käytettäväksi monissa eri kohteissa kuten,

 • Ilmastusaltaiden haputtvat tai vaihtuvat lohkot
 • tasausaltaat
 • lietteiden varastointialtaat
 • kaasunpoistoaltaat
 • flokkaus / hämmennys

Invent HCM -sekoittimen sekoitusominaisuudet ovat ylivoimaiset ja rakenne yksinkertainen sekä kestävä.

 • Käyttö on asennettu vesipinnan yläpuolelle
 • Laakereiden suunniteltu käyttöikä 100 000 h
 • Vaihdemoottori on asennusalustallaan kumisen tuen päällä, joka ehkäisee ääniaaltojen etenemisen rakenteissa ja eristää moottorin galvaanisesti muista rakenteista
 • Akseli ja sekoitinosa ovat kevyttä ja korroosionkestävää komposiittia.
 • Yhtään huoltoa tarvitsevaa osaa ei ole sijoitettu veden alle
 • Normaalisti tarvittava huolto on öljyn vaihto 1-2 vuoden välein

 

Ota yhteyttä myyjiimme

Marko Virrantuomi

Myyntipäällikkö