Kenttälaitteiden huolto

Kenttälaitteiden huolto -  mm. virtaus- ja radiometrisille mittauslaitteille sekä paksuus- ja neliöpainomittausjärjestelmille suoritettavat huollot ja mittaustarkkuuden toteamiset.

Radiometriset kenttälaitteet ja Virtausmittaus

Radiometriset laitteet (Berthold), joiden tuotteita ovat radiometriset mittaukset, eli isotooppitekniikkaan perustuvat mittauslaitteet ja -järjestelmät. Tyypillisinä käyttösovelluksina ovat paksuus-, neliöpaino-, tiheys-, pinnankorkeus- ja kosteusmittaukset sekä radiometriset vaa’at.

Virtaus- ja massavirranmittaus sekä pinnanmittauslaitteet (Krohne). Paine-, paine-ero- ja lämpötilamittaukset (mm. Foxboro) kaasu-, nesteanalyysilaitteet ja -järjestelmät (Foxboro ja Bühler).

Jukka Korpi

Huoltopäällikkö

Jari Sumuvirta

Huolto

Marko Natunen

Huolto

Lomake

Täytä oheinen työmääräin ja lähetä huoltoon toimitettavan laitteen / palautuksen mukana tai etukäteen sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@tecaflow.fi

Lomakkeen huolellinen täyttö nopeuttaa käsittelyä huollossamme.