Kenttälaitteiden huolto

Kenttälaitteiden huolto -  mm. virtaus- ja radiometrisille mittauslaitteille sekä paksuus- ja neliöpainomittausjärjestelmille suoritettavat huollot ja mittaustarkkuuden toteamiset.

Radiometriset kenttälaitteet ja Virtausmittaus

Radiometriset laitteet (Berthold), joiden tuotteita ovat radiometriset mittaukset, eli isotooppitekniikkaan perustuvat mittauslaitteet ja -järjestelmät. Tyypillisinä käyttösovelluksina ovat paksuus-, neliöpaino-, tiheys-, pinnankorkeus- ja kosteusmittaukset sekä radiometriset vaa’at.

Virtaus- ja massavirranmittaus sekä pinnanmittauslaitteet (Krohne). Paine-, paine-ero- ja lämpötilamittaukset (mm. Foxboro) kaasu-, nesteanalyysilaitteet ja -järjestelmät (Foxboro ja Bühler).

Jukka Korpi

Huoltopäällikkö

Jari Sumuvirta

Huolto

Timo Rintamäki

Huolto

Atte Loikkanen

Huolto

Marko Natunen

Huolto

Manu Kuisma

Huolto

Lomake

Täytä oheinen työmääräin ja lähetä huoltoon toimitettavan laitteen / palautuksen mukana tai etukäteen sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@tecaflow.fi

Lomakkeen huolellinen täyttö nopeuttaa käsittelyä huollossamme.