Liekinestimet pysäyttävät putkistossa etenevän liekin sekä estävät esimerkiksi säiliön ulkopuolella olevan palon etenemisen säiliöön.

Liekinestimiä tarvitaan kohteissa, joissa esiintyy helposti syttyviä kaasuja kuten esimerkiksi haju- ja hönkäkaasuja. Kun kaasu, ilma sekä kipinä esiintyvät samanaikaisesti seoksena on räjähdys hyvin todennäköistä. Räjähdysrintaman eteneminen putkistossa on yleisesti voimakasta ja seuraukset ovat hengenvaarallisia ja katastrofaalisia.

Tehokkain tapa estää mahdolliset vahingot ja liekin eteneminen on asentaa putkistoon liekinestin. Liekinestimen elementti tukahduttaa räjähdysrintaman alentamalla lämpötilaa ja liekin energiaa ja näin estää rintaman etenemisen putkistossa. Liekinestimellä estetään liekin leviämistä ja etenemistä putkistossa, jolloin se tulisi sijoittaa mahdollisen syttymispisteen lähelle.

Liekinestintä valittaessa ja asennuspaikkaa mietittäessä on hyvin tärkeää, että suojauskäytännöt tunnetaan ja potentiaaliset syttymäriskit ja -kohdat osataan arvioida. On tärkeää, että liekinestin on mitoitettu oikein. Liian tiheä liekinestin synnyttää tarkoituksettoman suuren painehäviön kaasun normaalille virtaukselle, kun taas ”liian väljä” liekinestin päästää liekin etenemään.

Liekinestimiä käytetään monilla teollisuudenaloilla kuten jalostamoilla, terminaaleissa, tankkifarmeilla, kemianteollisuudessa, lääkeaineteollisuudessa, maaliteollisuudessa, biokaasu- ja jätevesilaitoksissa, selluteollisuudessa, kaivoksissa ja meriteollisuudessa.

Elmacilta löytyvät putkistoon tai putkiston päähän asennettavat mallit (In-line flame arrester ja End of line arrester). Markkinoiden pienin painehäviö.

Elmacilla on kattava valikoima liekinestimiä kaasujen eri ATEX räjähdysluokille IIA, IIB1, IIB2, IIB3 ja IIC. Liekinestimet ovat saatavissa hiiliteräksestä, haponkestävästä- ja ruostumattomasta teräksestä, hastelloysta sekä duplexista.

Kaikki Elmacin liekinestimet toimitetaan vaihdettavilla elementeillä.

Koot DN 15-600, PN ja ANSI laipoin.

Operaatiolämpötilat -20°C...160°C.

Ota yhteyttä myyjiimme

Joonas Saario

Myynti