Sauvamaiset säteilylähteet

Pyydä tarjous tai kysy lisätietoa

Sauvamaiset säteilylähteet ovat radiometrisissä mittauksissa ainutlaatuisia.

Niitä käytetään pääasiassa pinnankorkeuden jatkuvissa mittauksissa ja hihnavaakamittauksissa.

Ne säteilevät koko pituudeltaan ja optimoidaan kulloiseenkin mittaustehtävään
parhaan mahdollisen tarkkuuden saavuttamiseksi. Sauvamaisia säteilylähteitä
voidaan asentaa pinnankorkeuden mittauksissa myös päällekkäin tarvittava määrä
halutun mittausalueen aikaansaamiseksi ja sovitettuna mittauskohteeseen, jolloin
saavutetaan erittäin hyvä mittaustarkkuus hyvin vaikeissakin sovelluksissa,
joissa muunlainen mittaus on mahdotonta.

Hihnavaakasovelluksissa voidaan säteilylähde linearisoida kulloisenkin
kuljettimen mukaan, huomioiden esim. kuljetinruuvin akselin paksuus.

Ota yhteyttä myyjiimme

Anssi Viherä

Myynti

Pasi Hauru

Myynti / Pohjois-Suomi