Kokkolan asiakastilaisuus

Uusia näkökulmia prosessin tehokkuuden parantamiseksi esiteltiin viidellä eri koulutusrastilla. Keskustelu oli aktiivista ja tilaisuus tarjosi paljon uutta tietoa osallistujille. Monet tuntevat meidät prosessiteollisuuden laitetoimittajana mutta eivät välttämättä tiedä mitä kaikkea teemme. Kerroimme Tecaflown monipuolisesta osaamisesta ja mitä meidän ammattilaiset osaavat ja tekevät päivittäin. Sen lisäksi saimme arvokasta tietoa laitoksien problematiikasta ja haasteista. Näitä toivomme että voimme tulevaisuudessa yhdessä ratkaista.

Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta!

20231027 164458~2